top of page

Čia daina skambiausia

Dzūkijos pavadinimas pradėtas vartoti tik XIX amžiuje, bet Dzūkija turi ir kitą savo krašto vardą – Dainava. Dainavos žemė pirmą kartą paminėta prieš 770 metų (1253 metais) karaliaus Mindaugo donaciniame akte Livonijos kryžiuočiams.


Dzūkijos metams paminėti Gudžių kultūros centro ir bibliotekos darbuotojos Irena Paleckienė ir Vida Kielienė organizavo literatūros-muzikos popietę ir spaudinių parodą apie Dzūkiją „Čia daina skambiausia, giesmė liūdniausia, rauda graudžiausia“. Į renginį atvyko Perlojos kaimo kapela (vadovė Irena Stoškienė) ir Nedzingės kultūros centro humoro grupė (vadovas Albertas Jakubavičius). Smagiai muzikavo Perlojos muzikantai. Nedzingės artistai parodė keletą nuotaikingų kaimo gyvenimo vaizdelių. Padainavusios dar kelias dainas, Gudžių etnografinio ansamblio „Nasturtė“ narės dainavo dzūkiškas dainas, šoko liaudies šokius „Pjoviau šieną“, ‚Dirižablis“, „Sulamo valsas“, „Ant kalno karklai“, „Lapė žąsį cyku, cyku“.


Gudžių bibliotekos bibliotekininkė

Vida Kielienė


bottom of page