top of page

Žymios datos. Gegužės mėn.1958 m. gegužės 1 d. buvo atkurtas Valkininkų miškų ūkis. (Mankus R., Strazdienė E. Valkininkų krašto miškų istorija.- Kaunas, 2006, p. 62)


2000 m. gegužės 1 d. Ratnyčios seniūnija buvo priskirta Druskininkų savivaldybei. Varėnos rajonas neteko 188 kvadratinių km. teritorijos. (V. Abromaitis Didžiausias rajonas Lietuvoje // Merkio kraštas.- 2001, geg. 19, p. 3)


1919 m. gegužės 2 d. Lietuvos kariuomenės kuopa užėmė Perloją. Perlojos Respublika faktiškai liovėsi egzistavusi. (Lūžys S. Lūžytė M. Iš Perlojos Tavo sūnūs.- Kaunas, 2008, p. 45)


1921 m. gegužės 3 d. Varėnos I Šv. Arkangelo bažnyčia kun. Leono Markucko pastangomis atstatyta ir pašventinta. (Česnulis V. Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos.- Vilnius, 2006, p. 15-16)


1863 m. gegužės 4 d. prie Dubičių įvyko kautynės tarp caro kariuomenės ir sukilėlių būrio, kuriam vadovavo Liudvikas Narbutas. Žuvo vadas ir 12 sukilėlių. (Dubičiai.- Vilnius, 1989, p. 41)


1926 m. gegužės 4 d. Merkinėje tarnautojų šeimoje gimė Ona Aneta Jaskelevičiūtė-Gorodeckienė (slp. Eglė Nemunaitė), poetė, publicistė, kritikė.


1881 m. gegužės 5 d. Varėnoje kilo ir dvi dienas siautėjo gaisras, kuris nusiaubė visą miestelį. (Varėna istorijos kelyje / sudarytoja Regina Žepkaitė. – Vilnius, 2002, p. 22)

1999 m. gegužės 8 d. Kaniavos kaime buvo atidengtas paminklas žuvusiems Vietinės rinktinės kariams, kovojusiems su Armija Krajova. (Gvildys S. Žuvusiems Vietinės rinktinės kariams XXI amžius.- 1999, birž. 2)


1930 m. gegužės 12 d. Varėnoje gimė Vytautas Kaziulionis, Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui dalyvis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkas.1902 m. gegužės 16 d. Paručiuose gimė Vincas Uždavinys, prozininkas, žurnalistas.

Mirė 1983 m. kovo 20 d. Vilniuje.1954 m. gegužės 19 d. Burokaraisčio kaime, gimė Petras Zurlys, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas


1928 m. gegužės 20 d. šaulių būrio iniciatyva, rūpesčiu ir lėšomis buvo pastatytas ir iškilmingai atidengtas Varėnoje I Nepriklausomybės paminklas. (Česnulis V. Varėnos krašto šiauliai. – Vilnius, 2008, p. 353)

1648 m. gegužės 20 d. medžioklėje peršalęs ir dvi savaites pasirgęs, Merkinėje mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza, siekęs gauti Rusijos bei Švedijos monarchų sostus. (Lietuvos aidas.- 1998, geg. 20, p. 24) 1863 m. gegužės 20 d. sukilėliai, vadovaujami J. Sendeko ir M. Černiako, ties Valkininkais sumušė caro kariuomenę, laikinai buvo užėmę valsčiaus valdybos būstinę, kareivines. (Račkaitis V. Ten, kur Merkys.- Vilnius, 1980, p. 46)


1948 m. gegužės 22 d. – Didžioji tremtis, daug Varėnos rajono gyventojų ištremta į Sibirą. (Kaziulionis V. Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai.- Varėna, 2005, p. 34)

1956 m. gegužės 27 d. Varėnos rajone, Vilkiautinio kaime gimė Rimantas Daugelavičius, prof., Vilniaus Universiteto Biochemijos ir biofizikos katedros vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, Lietuvos biochemikų draugijos valdybos narys.

1932 m. gegužės 27 d. Mardasave gimė Alfonsas Kondratas, geologas. Mirė 2001 m. gegužės 30 d.


1950 m. gegužės 27 d. Varėnoje gimė Romualdas Navickas, profesorius, habilituotas daktaras, VGTU Kompiuterių inžinerijos katedros profesorius.1992 m. gegužės 27 d. buvo įregistruota Valkininkų žemės ūkio bendrovė. Vėliau bendrovė suiro, nustojo egzistavusi. (Arlauskas R. Valkininkų kraštas istorijos verpetuose.- Gamta, 2005, p. 173)

1997 m. gegužės 28 d. įkurta UAB „A. Taraila ir partneriai“ (Dzūkų kraštas.- Kaunas, 1999, p. 106)


1836 m. gegužės 28 d. Subartonyse gimė Jonas Karlovičius, kalbininkas, etnografas, tautosakininkas.

Mirė 1903 m. birželio 14 d. Varšuvoje.

1946 m. gegužės 28 d. Puvočiuose gimė Albinas Marčinskas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros socialinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, katedros vedėjas
bottom of page