top of page

Žymios datos. Spalio mėn.


1939 m. spalio 1 d. Varėnos mokykla buvo reorganizuota į šešiametę lietuvišką mokyklą su 190 mokinių. (Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Varėna 2009.- Kaunas, 2009, p. 23).


1930 m. spalio 4 d. naują Perlojos bažnyčią iškilmingai pašventino Kaišiadorių vyskupas J. E. Juozapas Kukta.

(Lūžys S., Lūžytė M. Iš Perlojos Tavo sūnūs... – Kaunas, 2008, p. 66.)

2004 m. spalio 6 d. įkurtas Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras.

2003 m. spalio 7 d. po rekonstrukcijos atidarytas Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas.

(Margiris. – 2003, spal. 10, p. 1, 3; Merkio kraštas. – 2003, spal. 10, p. 1, 6).

1994 m. spalio 9 d. Merkinės Kryžių kalnelyje atidengta koplyčia, įamžinanti Dainavos apygardos partizanų atminimą. Koplyčią šventino kunigai: Alfonsas Svarinskas, Rokas Puzonas, Robertas Grigas.

(Merkio kraštas. – 1994, spal. 12, p. 3; Merkinės istorijos bruožai. – Vilnius, 2004, p. 397).

1922 m. spalio 9 d. mirė lietuviškos spaudos platintojas Merkinės apylinkėse Kazys Barysas. Jis ne tik platindavo knygas, bet ir mokė kaimo vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti – daraktoriavo. Palaidotas Merkinės kapinėse.

(Šimtas knygnešių. – Vilnius, 1998, p. 32).


1940 m. spalio 14 d. Jakubiškių kaime gimė Juozas Kaupinis, mokytojas, Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius, Laisvės kovų ir kančių muziejaus bei Kryžių kalnelio Merkinėje įkūrimo iniciatorius ir pagrindinis idėjos įgyvendintojas. Mirė 2004 m. kovo 10 d.

(Merkio kraštas. – 2004, kovo 19, p. 7).

1920 m. spalio 16 d. lenkų kariuomenė užėmė Valkininkų miestelį, o kiek vėliau ir Valkininkų geležinkelio stotį. Prasidėjo vėl naujas Vilniaus krašto ir jam priklausančių Valkininkų okupacinis laikotarpis.

(Arlauskas. R. Valkininkų kraštas istorijos verpetuose. – Gamta, 2005, p. 63).


1900 m. spalio 17 d. Mardasavo kaime gimė Petras Zalanskas, lietuvių tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėjas, talentingas liaudies dainininkas. 2008 m. išleista jo tautosakos ir atsiminimų rinktinė „Čiulba ulba sakalas“ (antras papildytas leidimas) bei kompaktinė plokštelė, kurioje panaudoti archyviniai įrašai, daryti 1974-1979 metais. Mirė 1980 metais.

1980 m. spalio 17 d. Šilutės rajone mirė liaudies pasakotoja ir dainininkė Anelė Čepukienė-Čenkutė. Palaidota Pagėgiuose. Gimė 1904 m. Puodžių kaime, Varėnos rajone. 1973 m. buvo išleista A. Čepukienės tautosakos ir kūrybos rinktinė „Oi tu kregždele“.1992 m. spalio 18 d. rašytojo V. Krėvės ir jo žmonos palaikai perlaidoti Subartonių kapinėse.

(Merkio kraštas. – 1992, spal. 14, p. 1).1992 m. spalio 22 d. įkurta UAB „Ekoratas“ (Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Varėna. Kaunas: Neolitas, 2009, p. 48).1939 m. spalio 27 d. Lietuvos kariuomenės, žygiavusios į atgautąjį Vilnių, tanketės lengvai išlaužė raudonai-baltai dažytus vartus devyniolika metų skyrusius vieną dalį Varėnos gyventojų nuo kitos.

(Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 1. – Vilnius, 1989, p. 415).


1988 m. spalio 27 d. Pirmasis Sąjūdžio mitingas Perlojoje (Lūžys S., Lūžytė M. Iš Perlojos Tavo sūnūs...- Kaunas, 2008, p. 110.


1519 m. spalio 29 m. Žygimantas Senasis savo privilegija Perlojos dvarą iki gyvos galvos davė laikyti Smolensko miesto teisėjui Mykolui Basai.

(Lūžys S., Lūžytė M. Iš Perlojos Tavo sūnūs...- Kaunas, 2008, p. 19).


1995 m. spalio 29 d. partizano Vinco Ivanausko-Gegučio žuvimo vietoje atidengtas paminklinis akmuo. Paminklinį akmenį pašventino Perlojos bažnyčios klebonas A. Kazlauskas.

(Sereičikaitė M. Už posūkio – mirtis // Merkio kraštas. – 1995, lapkr. 4, p. 2.

bottom of page