top of page

2002 m. laureatė Regina Žepkaitė


Regina Žepkaitė gimė 1925 metų liepos 28 dieną Alytuje, darbininkų šeimoje. Gimtajame mieste baigė pradinę mokyklą ir gimnaziją. 1945 m. pradėjo istorijos studijas Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Toliau mokslus tęsė Vilniaus universitete, Istorijos ir filosofijos fakultete, po to – LTSR Mokslų akademijos Istorijos institute.

1965 metais R.Žepkaitė apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją tema “Lietuvių tautos kova už Vilnių 1918–1928 m.”. Mokslininkė ir toliau tyrinėjo nepriklausomos Lietuvos tarptautinę padėtį, jos užsienio politiką, išleido keturias monografijas, paskelbė keliolika mokslinių straipsnių. 1983 metais apgynė habilituoto daktaro disertaciją, vadovavo Vilniaus universiteto ir Pedagoginio universiteto aspirantams, doktorantams, magistrantams. Už atliktus darbus 1988 metais profesorė apdovanota Valstybine premija. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje mūsų šalies veikloje: dalyvavo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos komisijos Vokietijos ir SSSR 1939 m. sutartims bei jų padariniams tirti ekspertų grupėje (1989), buvo Lietuvos ir Lenkijos derybų dėl valstybinės sutarties delegacijos (19931994) bei komisijos Armijos Krajovos veiklai įvertinti narė (1993).

1997 m. prasidėjo naujas Reginos Žepkaitės gyvenimo etapas – ji persikėlė gyventi į Varėną. Prasidėjo pažintys naujoje vietoje. Profesorė R. Žepkaitė buvo kviečiama į įvairius renginius, ne kartą skaitė paskaitas, pranešimus. Norėdama atsidėkoti miestui, kuris ją priglaudė, R. Žepkaitė pradėjo domėtis Varėnos istorija ir pasišovė parašyti knygą. Nuvyko į Alytų pasižiūrėti, kokia archyvinė medžiaga, susijusi su Varėna ten saugoma. Taip pat patikrino, ką galima buvo rasti Lietuvos centriniame valstybės archyve. Nutarusi, kad gali savo užmojį įgyvendinti, susikvietė būrį rajono istorijos mokytojų, kurių padedama atgaivino praeities įvykius, žmones, gyvenimo tėkmę. Prie knygos ,,Varėna istorijos kelyje“ parengimo dirbo vienuolika žmonių. Jie visi nurodyti knygos pratarmėje. Knygą pasaulis išvydo 2002 metais.

Knygoje aprėpiamas labai platus laikotarpis nuo akmens amžiaus iki 1992. Skyrių apie Varėnos istoriją nuo seniausių laikų iki sovietinės okupacijos parašė profesorė R. Žepkaitė. Apie rezistenciją Varėnos krašte parengė Seimo narys Algis Kašėta. Rajono istorikai Giedrius Samulevičius ir Audrius Saulynas parengė sovietinio laikotarpio – penktojo–aštuntojo dešimtmečių – informaciją. Apie mokyklas papasakojo mokytojas Vidas Abromaitis. Apie žymiausius Varėnos žmones skyrių parengė viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus vedėja Elena Glavickienė.

bottom of page