top of page

2015 m. laureatas Vytautas Baublys


Menininkas

2015 metais Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė" už ilgametę kūrybinę veiklą, meilę gimtajam kraštui ir Lietuvos istorijos įamžinimą savo darbuose, už kūrybinius pasiekimus tapybos, drožybos, mozaikos ir metalo plastikos srityse apdovanotas menininkas, dailininkas Vytautas Baublys.


Gimė 1942 m. gruodžio 1 dieną Perlojos kaime. 1968–1973 studijavo LKKI, 1986–1989 – Maskvos (Rusija) liaudies dailės universitete, Stepo Žuko technikume Kaune baigė vieną kursą.


V. Baublio kūrybos spektras platus. Jis dirba su medžiu, skarda, žalvariu, variu, kriauklėmis. Užsiima drožyba, mozaika, metalo plastika. Kuria skulptūras, paveikslus, metalo plastikos dirbinius, lauko baldus ir kt. Parodose dalyvauja nuo 1975 m. Jo darbų yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis muziejus, Muitinės muziejus, Perlojos muziejus.


Varėniškiai su V. Baublio kūryba pažįstami seniai – pirmieji jo darbai buvo eksponuojami dar sovietmečiu. Daugialypėje jo kūryboje buvo ryškus Lietuvos istorijos motyvas, jo rankomis atgimė didieji Lietuvos kunigaikščiai, partizanų vadai, vaidilos. Kelia susižavėjimą preciziška, tiksli, meniška, nevyriškai kruopšti kūryba. Iš kriauklelių sukurti Čiurlionio paveikslą ar kitą mozaiką – bene keturių mėnesių darbas, o nušlifuoti medį ar iškalti portretą vario ar žalvario plokštėje – ne tik kūrybinis, bet ir sunkus fizinis darbas.


V. Baublys – Lietuvos rekordininkas: jo nutapyta garsiojo lenkų dailininko Jano Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis“ kopija (147x338 cm) pripažinta didžiausia kopija, o svarbią Lietuvos istorijos datą – Žalgirio mūšio 600-ąsias metines – jis sutiko baigęs šio paveikslo originalaus dydžio fragmento kopiją, kurios centre – Vytautas Didysis, vedantis karius į kovą.


Daugiau nei keturis dešimtmečius trunkantis kūrybinis laikotarpis subrandino menininko patirtį, tačiau idėjų versmė neišsenka. Jų semiasi ir iš dabarties, ir iš praeities. V. Baublio kūryboje – kaip ant delno mūsų tautos istorija, svarbiausi akcentai ir žmonės...


2012 metais gruodžio mėnesį Varėnos kultūros centro parodų salėje buvo atidaryta jubiliejinė menininko Vytauto Baublio kūrybos darbų paroda, skirta Varėnos miesto 150-mečiui. Paroda buvo eksponuojama septyniolika paveikslų, kiekvienas kurių skirtas vis kitam Varėnos krašto miesteliui ar kaimui, atsispindi pagrindiniai tos vietovės istorijos, tautosakos, papročių, gamtos ar gyvenimo būdo akcentai. Varėnai skirtame paveiksle – geležinkelis ir traukinys, paveiksle Merkinei – Merkio ir Nemuno santakoje stūksantis piliakalnis ir istorinės kovos, Perlojos paveikslas – Perlojos Respublikos akcentai, Vytauto Didžiojo paminklas ir laisvės kovų fragmentas, Musteikos kaimui, garsėjančiam senosiomis medžiojimo tradicijomis, skirtame paveiksle puikuojasi kurtinys, Marcinkonių kaimo paveikslas – kaimo herbo akcentas – vilkai, įdomią istoriją turinti medinė bažnyčia ir jos kalno papėdėje stovintis bene aukščiausias kryžius Lietuvoje, Margionių kaimą simbolizuojančiame paveiksle – klojimo teatro vaidinimų fragmentai.

bottom of page