top of page

Aš iš Marcinkonių

Kibirkštis, Vincas

Aš iš Marcinkonių : Gyvenimo pamokos : [atsiminimai] [sudarytojas Arvydas Kibirkštis]. – Utena : Indra, 2021. – 76 p.

Vincas Kibirkštis gimė 1935 m. rugpjūčio 6 d. Marcinkonių kaime, ūkininko šeimoje. 1954 m. baigė Vilniaus žemės ūkio technikumą. 1957 m. vasarį atvyko į tuometinę Antalieptės žemės ūkio mokyklą dėstyti bitininkystės: „Į šį miestelį atvažiavau 1957 m. vasario 25-ąją ir pasiliksiu jame iki paskutinio atodūsio. Kadangi brangioje širdžiai Antalieptėje įgyvendinau savo jaunystės svajones, nesigailiu dėl čia praleistų metų – niekada neturėjau noro ko nors pakeisti“ – rašo V. Kibirkštis. Tačiau nors visą savo darbingą amžių pragyveno Antalieptėje, visada ilgėjosi gimtinės Dzūkijoje – savųjų Marcinkonių. „Visą gyvenimą norėjau papasakoti apie gimtuosius Marcinkonis ir man brangių žmonių likimus. Gal ne viską tiksliai prisimenu, gal laikas kai ką ištrynė ar nuskandino užmarštyje, tačiau iškilę prieš mano akis vaikystėje patirti išgyvenimai bei matyti vaizdai iki šiol suspaudžia širdį. Apie juos ir papasakosiu“ – pratarmėje rašo Vincas Kibirkštis

2008 m. išleido autobiografinę apybraižą „Gyvenimo pakopos“ Vincas Kibirkštis mirė 2019-ųjų vasarą.bottom of page