top of page
Apie mus_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Apie mus

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija

Varėnos apskrities  biblioteka savo veiklą pradėjo 1947 metais su 3000 egz. knygų fondu. Buvo 100 skaitytojų. Pirmoji vedėja – Veronika Juodkienė.

 • 1949 metais biblioteka persikėlė į kultūros namų patalpas. Vadovauti pradėjo A. Vyšniauskienė.

 • 1950 metais Varėnos apskritį pertvarkius į Varėnos rajoną, biblioteka tapo Varėnos rajonine biblioteka.

 • 1956 metais bibliotekos veikloje įvyko didelis poslinkis, kada jai pradėjo vadovauti Vilniaus  universiteto auklėtinis Algirdas Kancleris.   Jo iniciatyva buvo išskirtos rajoninei bibliotekai naujos patalpos. Čia buvo atskiri kambariai ir skaityklai, ir abonementui, ir metodiniam kampeliui.  Pradėtas organizuoti bibliotekos bibliografinis-informacinis aparatas –  katalogai ir kartotekos. Surinkta didelė dalis medžiagos kraštotyrinei kartotekai „Spauda apie Varėną“.

 • 1958 metais bibliotekos vedėja tapo Ieva Rozenbergienė.

 • 1961 metais biblioteka persikėlė į kitas patalpas (A. Basanavičiaus gatvėje) , kuriose įsikūrė abonementas, knygų saugykla, skaitykla ir metodinis kampelis.

 • 1966 metais bibliotekai pradėjo vadovauti Zofija Ščesnulevičiūtė (vėliau – Zofija Bliujienė). Z. Ščesnulevičiūtė-Bliujienė bibliotekai vadovavo iki 2005 m. .1997 metais Z. Bliujienei įteiktas svarbus apdovanojimas – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis.  Geriausio 2003 metų bibliotekininko vardas suteiktas Zofijai Bliujienei, už didžiulį indėlį atidarant naująją Varėnos rajono biblioteką bei užtikrinant vietos bendruomenės bibliotekinį aprūpinimą. 2003 m.  Z. Bliujienė buvo apdovanota Varėnos kultūros  ir meno tarybos įsteigtu  „Sidabrinės bitės“ ženklu ir  rajono savivaldybės kultūros premija  už rašytinio žodžio saugojimą, knygose sukaupto kultūros palikimo puoselėjimą bei amžininkų kultūrinės veiklos ir idėjų skleidimą.

 • 1968 metais biblioteka pradėjo komplektuoti  plokštelių fondą.

 • 1973 metais biblioteka įsikūrė Varėnos kultūros centro pastato antrajame aukšte. Vienoje salėje buvo sutalpinti knygų fondai, skaitykla, katalogai ir kartotekos. Spaudinių komplektavimo, Vaikų literatūros skyriai, saugykla ir mainų-rezervinis sektorius liko įsikūrę kitame pastate.

 • 1976 metais biblioteka pradėjo dirbti centralizuotoje bibliotekų sistemoje. Varėnos rajoninė biblioteka tapo centrine biblioteka. Skirtingoms funkcijoms vykdyti įsteigti nauji skyriai: Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Bibliografijos skyrius, Metodinis skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius. Centrinės bibliotekos direktore buvo paskirta Z. Ščesnulevičiūtė, buvusi rajoninės bibliotekos vedėja.

 • 1977 metais suorganizuotas saugyklos fondas.

 • Nuo 1997 metų sausio 1 d. rajono centrinė biblioteka tapo Varėnos rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Bibliotekai buvo suteiktas juridinis statusas, patvirtinti viešosios bibliotekos nuostatai. 1999 metais rajono savivaldybė bibliotekai nupirko triaukštį pastatą miesto centre.  Tačiau pastatas nebuvo pritaikytas bibliotekos reikmėms , reikėjo jį rekonstruoti, o jo remontas truko kone ketverius metus.

 • 2002 metais bibliotekoje pradėjo veikti interneto skaitykla.

 • 2003 metais biblioteka persikėlė į renovuotas ir modernias patalpas.  Spalio 7 d. vyko Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato atidarymas.

 • 2004 metais biblioteka įsijungė į LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistema).

 •  

 • 2004 metais buvo įsteigtas Teisingumo ministerijos informacijos biuras.

 • 2005 metais kovo 1 d. Varėnos viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Eitaras Kazimieras Krupovičius.

 • 2005 metais biblitekoje įsikūrė Varėnos rajono literatų klubas „Jievaras“.

 • 2006 metais biblioteka parengė ir pateikė Kultūros ir sporto rėmimo fondui projektą „Vaikystės žemėje: Martyno Vainilaičio muziejaus ir skulptūrų parko įkūrimas Vaitakarčmio kaime“.

 • 2009 metais įvykdytas bibliotekos projektas „Anzelmo Matučio Drevės atnaujinimas“. Dreve ir „Poezijos pavasarėlių“ tradicijos puoselėjimu rūpinasi Varėnos viešoji biblioteka.

 • 2009 metais Grybų šventėje pirmą kartą veikė Knygų ir dainuojamosios poezijos kiemelis, kurio organizatoriai ir šeimininkai – viešoji biblioteka.

 • 2017 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Kultūros įstaigų modernizavimas Varėnos mieste“.

 • 2019 m. pradėjo veikti mobilioji biblioteka.

 • 2022 metais    bibliotekos sieną papuošė mūsų kraštiečio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo „Karalių pasaka“ motyvais nutapytas milžiniškas piešinys.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuotraukų galerija

bottom of page