top of page

Atmintina Sausio 13-oji

Kibyšių, Krivilių, Nedzingės, Panaros, Perlojos, Žilinų bibliotekose paminėta Laisvės gynėjų diena.Sausio 13-osios vakare Perlojos miestelio centre degė atminimo laužas, susirinko miestelio gyventojai ir svečiai, plazdėjo trispalvės, skambėjo Lietuvos himnas. Tylos minute pagerbti Sausio 13-osios žuvusieji. Perlojos bibliotekos ir kultūros centro darbuotojos Nijolė Krivienė ir Irena Stoškienė priminė prieš 33 metus įvykusius įvykius, nulėmusius mūsų šalies ateitį. Perlojos istorijos muziejaus muziejininkė Marija Lūžytė ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Sigitas Lūžys – 1991 metų sausio 13 dienos įvykių liudininkai, pasidalijo prisiminimais. Bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“.


Prie atminimo laužo Laisvės gynėjų diena paminėta ir Kibyšiuose. Bibliotekoje veikė nuotraukų ir spaudinių paroda „Sausio 13-osios atmintis“.


Krivilių bibliotekoje vyko poezijos valandėlė „Praeitis gyva žodyje“. Bendruomenės narės Elė Kučinskienė, Ramutė Sukackienė, Virginija Černiauskienė dalijosi prisiminimais, to laikotarpio išgyvenimais, nuotaikomis. Skambėjo Justino Marcinkevičiaus, Juozo Nekrošiaus eilėraščiai „Laisvė“, „Baltomis drobulėmis aprišo“, Klaipėdos mokyklų moksleivių eilėraščiai ir literatūrinės miniatiūros, publikuotos knygoje „Tą baisiąją naktį“. Bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Tarp atminties ir istorijos“.


Nedzingės bibliotekos lankytojai klausėsi  Stasio Štikelio knygų „Užgrobti, bet nenutildyti“, „Mes buvome ten“ ištraukų, eilėraščių apie Lietuvą ir Sausio13-osios išgyvenimus. Nedzingės kultūros centro direktorius Albertas Jakubavičius, pasakodamas apie 1991 metų įvykius, nepamiršo paminėti kraštiečių, jaunų vyrų ryžto stoti į kovą prieš agresorių, aplinkiniuose kaimuose besiformuojančių kovinių grupelių, pasiruošusių vykti į Vilnių, o esant neišvengiamybei, pradėti partizaninę kovą. Už drąsą Albertas apdovanotas Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medaliu „Nepriklausomybės gynėjui“.


Žilinų bibliotekoje Laisvės gynėjų dieną  paminėjo Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos Žilinų ugdymo skyriaus vaikai su mokytoja Gema Bankauskiene. Vaikai klausėsi pasakojimo apie Sausio 13-osios naktį, drąsius žmones, gynusius tėvynę, giedojo Lietuvos himną, dalyvavo kūrybinėse veiklose: spalvino žodį „Lietuva“, Vytį, Trispalvę, Gedimino stulpus, dainavo dainelę „Mano Lietuva“, šoko lietuvių liaudies žaidimą ,,Šitam dideliam būry“, žiūrėjo jutubo kanale įrašytą pasaką apie Lietuvą „Laisvės paukštelis“, autentiškus vaizdo įrašus „Laisvė. Sausio 13-oji“.


Panaros bibliotekoje prisiminti Sausio 13-osios  didvyriai, žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute, skambėjo Justino Marcinkevičiaus, Valentino Čyžiaus eilėraščiai apie Lietuvą ir Sausio 13-ąją, surengta viktorina apie Lietuvą.

 

Informaciją pateikė:

Kibyšių bibliotekos bibliotekininkė Lina Sravinskienė,

Krivilių bibliotekos bibliotekininkė Zita Varanavičienė,

Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė Irena Krutulienė,

Panaros bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Česnulevičienė,

Perlojos bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Krivienė,

Žilinų bibliotekos bibliotekininkė Aldona Valatkevičienė 

bottom of page