top of page

Ažarėlių akys: dzūkų sakmės

Mizeras, Vytautas

Ažarėlių akys: dzūkų sakmės.- Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2013.- 105 p.

Naujojoje kraštiečio rašytojo Vytauto Mizero knygoje eiliuotomis sakmėmis išreikšta meilė gimtajam kraštui, gamtai, žmonėms. Jose atsispindi istorija, žmonių gyvenimai. Tekstą papildo įvairių Dzūkijos vietovių nuotraukos.bottom of page