top of page

Balys Juškevičius

(1920–2013)

Aktorius, teatrologas, nusipelnęs kultūros veikėjas.

Gimė 1920 m. gruodžio 3 d. Dzūkijoje, mažame Varėnos rajono mietelyje Nedzingėje. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Kaune, Vilijampolės amatų mokykloje. 1939 m. gavo darbą Aleksoto stiklo fabrike, kuriame dirbo paprastu darbininku, vakarais mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje.


1942–1943 m. rudenį lankė Romualdo Juknevičiaus dramos studiją Vilniuje. Taip pat lankė Vilniaus universitetą, klausėsi V. Krevės, V. Mykolaičio–Putino, B. Sruogos paskaitų. Uždarius Vilniaus universitetą ir dramos studiją, grįžo į gimtinę. 1944 m. baigė Merkinės gimnaziją. 1944–1945 m. dirbo Alytaus švietimo skyriuje mokytoju.


1946 m. konkurso būdu buvo priimtas į Klaipėdos muzikinės komedijos teatrą aktoriumi. Nuo 1946 m. iki 1951 m. Balys Juškevičius vaidino 3 muzikiniuose ir 15 dramos spektaklių (iš viso šiuo laikotarpiu buvo pastatyti 6 muzikiniai ir 18 dramos spektaklių).


1951 m. buvo paskirtas Klaipėdos srities vykdomojo komiteto Meno reikalų skyriaus vedėju. 1954 m., likvidavus Klaipėdos sritį, grįžo į Dramos teatrą ir nuo 1954 m. iki 1982 m. dirbo Klaipėdos dramos teatro direktoriumi 1959 m. neakivaizdiniu būdu baigė teatrologijos specialybę A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje (Maskvos valstybinis teatrinis institutas – GITIS).


25 metus, nuo 1970 m. iki 1995 m., dėstė teatro istoriją Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar – Klaipėdos universiteto Menų fakultetas) teatrinių specialybių studentams.


Per tris vadovavimo teatrui dešimtmečius Balys Juškevičius buvo ir liko nenuilstamas teatro meno propaguotojas. Būdamas „Žinijos“ draugijos lektoriumi, nuo 1949 m. skaitė paskaitas, kurios populiarino teatro meną, kultūrą ir estetiką bei gvildeno jų problemas. 25 metus vadovavo Klaipėdos miesto „Žinijos“ draugijai.


1980 m. susikūrus Lietuvos teatrų direktorių tarybai, B. Juškevičius buvo išrinktas pirmuoju jos pirmininku.


1999 m. parašė ir išleido atsiminimų knygą „Teatro šviesose ir šešėliuose“, kurioje aprašo beveik 30 metų vadovavimo Klaipėdos dramos teatrui patirtį, išgyventus sunkumus, problemas ir lūkesčius. Tai kol kas vienintelė teatrologinė studija apie Klaipėdos miesto teatrą, apimanti laikotarpį nuo 1935 m. iki 1990 m. pabaigos.

Už nuopelnus vystant teatro meną, kultūrinę visuomeninę veiklą Balys Juškevičius yra pelnęs daugybę apdovanojimų.


1970 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Mirė 2013 m. gegužės 28 d.

bottom of page