top of page

Birutė Poškutė

(19292008)

Bibliografė.

Gimė 1929 m. lapkričio 10 d. Varėnoje. 1954 m. baigė Vilniaus universitetą (teisės spec.). 1953 m. dirbo Kultūros ministerijos metodikos kabinete, nuo 1955 m. – Lietuvos respublikinėje bibliotekoje (nuo 1989 m. – Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje) bibliotekininke, nuo 1958 m. – bibliografe. Parengė „Masinės bibliotekos katalogą“ ir jos tęsinius (su kitais 1974-1986), bibliografijos rodykles „Techninės literatūros bibliografijos šaltiniai“, „Bibliografinė ir informacinė literatūra“, „Aidų“ žurnalo (1944–1991) turinio rodyklę ir kitas bibliografijos rodykles, parašė brošiūrą apie bibliografinio informacinio darbo Lietuvos valstybinėje respublikinėje bibliotekoje sistemą ir problematiką, bibliotekinėje periodikoje paskelbė straipsnių bibliografijos klausimais, literatūros sąrašų.

Mirė 2008 m. sausio 11 d.

bottom of page