top of page

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. – 2016, Nr. 1(31). – 80 p.

Leidinyje išspausdintas Aido Mozūraičio straipsnis „Nemuno laivai. Merkinės laivas – vytinė?“, kuriame rašoma apie Nemune ties Merkine aptiktas laivo liekanas. Algimantas Černiauskas publikacijoje „Dzūkijos nacionaliniam parkui – 25 metai. Etnokultūros fragmentai“ pasakoja apie Marcinkonių etnografinį ansamblį, tarptautinį festivalį „Subatos vakarėly“, Margionių klojimo teatrą, amatų mokyklėles, drevinę bitininkystę Musteikos kaime, tautodailininkų darbų parodas Merkinėje. Prof. Vygandas Čaplikas savo straipsnį skiria žymios dailininkės Gražinos Didelytės atminimui. Žurnale publikuojamas Vilmos Sinkevičiūtės straipsnis „Drevinė bitininkystė Lietuvoje XVI a. – XXI a. pr.“, kuris supažindina su drevinės bitininkystės puoselėtojais Musteikos ir Marcinkonių kaimuose. Straipsnyje „Raudonosios knygos puslapiais“ Mindaugas Lapelė rašo apie Dainavos krašto biologinę įvairovę ir floros bei faunos savitumus.bottom of page