top of page

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2013, Nr. 1

Apie Dainavos krašto istoriją, žmonių gyvenimą, lūkesčius rašoma šiame ,,Dainavos“ numeryje. Romas Norkūnas straipsnyje „Kelionė su arkliu ir avimis“ aprašo Jovitos ir Andriaus Jokubauskų organizuotą šimto kilometrų žygį su avimis nuo Dargužių iki Kabelių. Jų žygį ir apgyvendinią Kabeliuose galima pavadinti Dainavos krašto įvykiu. Išspausdintas Henriko Gudavičiaus straipsnis „Čia tau ilgai gyventi reikės“bottom of page