top of page

Dalia Kuodytė

(1962–2023)

Varėnos rajono savivaldybės nuotr.

Komisijos sprendimu už ilgametį ir nuoseklų akademinį darbą tyrinėjant Lietuvos partizanų kovas ir įamžinant jų atminimą, už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančią meilę ir ištikimybę Lietuvai 2022 metais A. Ramanausko-Vanago premija skirta Daliai Kuodytei. Buvusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė, eksparlamentarė yra penktoji šios premijos laureatė.


Dalia Kuodytė gimė 1962 m. Kaune. 1987 m. baigė Vilniaus universitetą, 1987–1990 m. dirbo Kauno IX forto muziejuje, 1990–1997 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Istorijos grupės vadovė, tęstinio leidinio „Laisvės kovų archyvas“ vyriausioji redaktorė (suredagavo 1–19 tomus). 1997–2008 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė, jo tęstinio leidinio „Genocidas ir rezistencija“ vyriausioji redaktorė. 2005–2007 m. Liustracijos komisijos pirmininkė. 2008–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narė. 2017–2020 m. dirbo paslaugų šeimai organizatore projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“. Nuo 2021 m. dirbo Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos patarėja, kuravo švietimo, kultūros ir socialinę sritį.


Apie aktyvią D. Kuodytės veiklą liudija jos nuveikti darbai. Ji viena pirmųjų pradėjo Lietuvos partizaninio karo mokslinius tyrinėjimus. Svarus Dalios Kuodytės indėlis į didelę išliekamąją vertę turinčius istorinius veikalus: „Lietuvos partizanai 1944–1953 m.“ (su Nijole Alfonsa Gaškaite‑Žemaitiene, Algiu Kašėta ir Bonifacu Ulevičiumi); „Lietuva 1940–1990: Okupuotos Lietuvos istorija“ (su kitais). Mokslinėje spaudoje paskelbė studijų ir straipsnių apie Lietuvos partizanų ginkluotą kovą su sovietiniu okupaciniu režimu 1944–1953 m., partizanų junginius ir vadus, KGB veiklą. Su kitais autoriais sudarė dokumentų rinkinių: „Laisvės kovos 1944–1953 metais“ (su A. Kašėta); „Išgelbėję pasaulį: žydų gelbėjimas Lietuvoje (1941–1944)“ (su Rimantu Stankevičiumi); „Sibiras: masiniai trėmimai iš Lietuvos į SSRS“ (su Roku Tracevskiu); „Nežinomas karas: ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953“ (su R. Tracevskiu). Parengė atlasą „Pietų Lietuvos partizanų sritis: Dainavos ir Tauro apygardos“ (su kitais), sudarė albumą „Už laisvę ir tėvynę“ (su Eugenijumi Peikšteniu ir Daliumi Žygeliu) ir kt.


Istorikė viena pirmųjų ėmėsi tirti KGB archyvus. Taip pat darbavosi Amerikos lietuvių archyvuose. Už nuopelnus tyrinėjant rezistencinę kovą 1995 metais ji apdovanota Amerikos lietuvių fondo „Į laisvę“ premija.

Dalia Kuodytė mirė 2023 m. balandžio 23 dieną, eidama 62-uosius gyvenimo metus

bottom of page