top of page

Dievo valios kelias

Dievo valios kelias : kunigo Vlado Jezukevičiaus gyvenimo kryžkelės / [sudarytojai: Rūta Ratkevičienė, Mindaugas Bloznelis].- Vilnius : Margi raštai, 2018.- 262 p.

Knygoje pirmą kartą spausdinami kunigo Vlado Jezukevičiaus prisiminimai, kelios paskaitos ir pamokslas, sakytas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio proga. Taip apat skaitytojas pirmą kartą supažindinamas su niekur nepublikuota kun. Nikodemo Švogžlio-Milžino rašyta Vl. Jezukevičiaus biografija.


bottom of page