top of page

Gegužės 29–birželio 3 d.


Draugiškas eko festivalis šeimoms: edukacijose ir žygyje – apie buvimą gamtoje: [apie gegužės 27–28 dienomis vykusį draugišką eko festivalį šeimoms prie Kastinio ežero].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2023, birž. 3, p. 9


Juodzevičiūtė, Loreta

Dingusįjį rado Nemuno dugne: [netoli Merkinės tilto iš vandens buvo ištrauktas automobilis, kuriame rasti pradėję irti palaikai].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2023, birž. 1, p. 12


Gastevičienė, Neringa

Paleoaplinkos ir paleotemperatūros rekonstrukcijos naudojant Chironomidae tyrimų duomenis: [Lieporių paleoežero ir Čepkelių pelkės nuosėdų pjūvių Chironomidae morfotipų sudėties kaitos analizė leido nustatyti atskirus vandens baseinų raidos etapus vėlyvojo ledynmečio ir ankstyvojo holoceno metu].- Iliustr. // Geologijos akiračiai.- 2023, Nr. 1–2, p. 30–41


Lemtingas pavasaris: Vincentas Korkutis 1931 07 24 – 2023 03 16: [nekrologas]/ Violeta Pukelytė.- Portr. // Geologijos akiračiai.- 2023, Nr. 1–2, p. 110


Violeta Pukelytė, Vyda Elena Gasiūnienė

Kelionė šimtmečio link...: Vinco Saulėno -90-asis gimtadienis!: [apie iš Pirčiupio kaimo kilusį geologą Vincą Saulėną] .- Rubrika: Jubiliejinės datos, sukaktys.- Portr. // Geologijos akiračiai.- 2023, Nr. 1–2, p. 74–75


Rakauskaitė, Diana

Naujai sutvarkytas Čepkelių mokomasis takas.- Iliustr. // Miškai.- 2023, birželis, p. 40–41


Nauja Vincento Korkučio knyga „Rytų Europos platformos Baltijos baseino kambro nuosėdų biostratigrafija, paleogeografija ir naftingumas“ / parengė Violeta Pukelytė.- Iliustr. // Geologijos akiračiai.- 2023, Nr. 1–2, p. 101


Varėnos viešoji biblioteka, 2023 m. Sudarė Laimutė Cibulskienėbottom of page