top of page

Girios televizorius: žiemos panorama

Minėdami poeto Anzelmo Matučio 100-ąsias gimimo metines Pilvingių bibliotekoje surengtas piešinių konkursas ir paroda „Girios televizorius: žiemos panorama“.


Bibliotekininkė vaikus supažindino su poeto veikla, kūryba, gyvenimu, jo paties pastatytu nameliu – Dreve Pauosupės kaime. Susirinkusieji sužinojo, kad poetas buvo nepaprastai darbštus, atsidėjęs vien vaikų poezijai. Kaip pats apie save yra sakęs: „kaip genelis taukšiu, kaip volungė švilpauju...“, „aš tik vaikams groju...“ O pagrindiniai jo kūrybos šaltiniai buvo artima draugystė su vaikais ir Gudų giria. Juk eilėraščius rašė ne prie stalo sėdėdamas, o klaidžiodamas po girią. Rašė vaikščiodamas ir su giria dainuodamas: „žaliosios šalies išošta dainelė, apėmusi mane, nejučiomis virsta eilėraščiu, kurį pirmiausia išmokstu atmintinai.“ Paskui visa, ką padiktuodavo žalioji Bičiulė Giria, poetas užrašydavo į „girinę“ knygelę. O kokią žiemą pamatė vaikai per „Girios televizorių“ – pavaizdavo savo piešiniuose. Nors žiemos pagrindinė spalva balta, bet vaikams norėjosi daugiau spalvų. Kiekvienam dalyviui bibliotekininkė įteikė dovanėles ir paragino paskaityti Anzelmo Matučio eilėraščius, kuriuose jis kalbasi su giria, paukšteliais ir žvėreliais.Pilvingių bibliotekos bibliotekininkė

Ona Jauneikienė

bottom of page