top of page

Gyvenimo gūsiuose

Blažulionienė, Marija

Gyvenimo gūsiuose: eilėraščiai.- Jonava: UAB „Dobilo leidykla“, 2013.- 154 p.

Poetės Marijos Inkrataitės-Blažulionienės eilėraščių knygoje „Gyvenimo gūsiuose“ atsiskleidžia gili meilė Lietuvai, prisimenama tremtis, piešiama subtili gamtos panorama, ryškūs atgimimo momemtai.bottom of page