top of page

Iš savo šulinio

Mizeras, Vytautas

Iš savo šulinio. – Vilnius: Margi raštai, 2012. – 104 p.: iliustr.

Rašytojas knygoje pasakoja apie savo gimtąjį Vilkiautinio kaimą, prisimena šio kaimo žmones.

„Dabar jau norėčiau supažindinti skaitytojus su savo vaikystės ir jaunystės kaimo sodybų išsidėstymu (didelės jų dalies seniai nėra), to laiko gyventojais ir jų likimais, gyvenimo būdu, svarbesniais papročiais ir laikinais įpročiais maždaug prieš 60-70 metų ir anksčiau pagal tėvų pasakojimus. Gal ateinančios kartos lygins, tyrinės.. – kas naudinga ir įdomu, išliks; nereikalinga – pasimirs,“ – rašo knygos autorius.bottom of page