top of page

Jonas Remigijus Naujalis

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto Botanikos ir genetikos katedros profesorius.

Jonas Remigijus Naujalis gimė 1948 m. sausio 1 d. Senojoje Varėnoje. 1965 m. baigė Varėnos I vidurinę mokyklą. 1972 m. įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą studijuoti biologijos. 1974–1977 m. J. R. Naujalis studijas tęsė Maskvos M. V. Lomonosovo universiteto Biologijos fakultete, 1977–1980 m. – šio fakulteto Geobotanikos katedros aspirantūroje. 1980 m. Maskvos M. V. Lomonosovo universitete apgynė Biologijos mokslų daktaro disertaciją. 1981 m. J. R. Naujalis pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje. 1988–1989 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto prodekanas akademiniams reikalams. 1989 m. jam suteiktas docento pedagoginis vardas. 1994 m. išrinktas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanu, o 1999 m. pakartotinai perrinktas dekanu dar vienai kadencijai. 1996 m. Botanikos institute apgynė biologijos (botanikos) habilituoto daktaro disertaciją. 1998 m. J. R. Naujaliui suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.


2016 metais restruktūrizavus VU Gamtos mokslų fakultetą, įkurtas Biomokslų institutas. J. R. Naujalis yra šio instituto Botanikos ir genetikos katedros profesorius. Be to Jonas Remigijus Naujalis yra Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys (botanika, 2011).


Mokslininkas Varėnos viešajai bibliotekai yra padovanojęs įdomių ir vertingų savo bei su kitais autoriais parašytų knygų: „Paskui augalus po Varėnos apylinkes“, „Augalų populiacinė ekologija“, „Sporiniai induočiai kaip augalų bendrijų komponentai“, „Vadovas Lietuvos kerpsamanėms pažinti“ ir kt. 2007 m. Vilniaus universiteto leidykla išleido Jono Remigijaus Naujalio knygą „Paskui augalus po Varėnos apylinkes“. Knygos „Pratarmėje“ rašoma: „Nė vieno skaitytojo neturėtų stebinti knygos pavadinime esantis Varėnos vardas, nes dauguma pasakojimuose išsamiau aprašytų ar tik paminėtų augalų tarpsta beveik visuose mūsų krašto regionuose. Šiuo atveju Varėnos vardas tiesiog nurodo, kad Varėnos I miestelyje (dabar Senoji Varėna) prieš šešiasdešimt metų gimęs pasakojimų apie medžius, krūmus, žoles ir samanas autorius tiesiog daugiausia laiko būtent savo, gerai nuo vaikystės žinomose ir todėl labai mielose gimtosiose vietose „ėjo“ paskui augalus, o vėliau, tapęs profesionaliu botaniku – augalų ekologu, ir moksliškai juos tyrinėjo. Tų mokslinių tyrinėjimų ir stebėjimų duomenys sudaro pasakojimų apie augalus pagrindą.“ 2007 m. mokslo populiarinimo darbų konkurse Švietimo ir mokslo ministerija mokslininkui J. R. Naujaliui už knygą „Paskui augalus po Varėnos apylinkes“ paskyrė antrąją premiją.


Parengė Elena Glavickienė

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

bottom of page