top of page

Kanauninkas Klemensas Maliukevičius.

Česnulis, Vytautas Valentinas

Kanauninkas Klemensas Maliukevičius. – Trakai: Voruta, 2016. – 160 p.

Kanauninkas Klemensas Maliukevičius (1876-1934) – žymus Lietuvos Bažnyčios veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, didžiąją savo trumpo gyvenimo dalį praleidęs Trakuose, buvęs Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonu ir dekanu (1911-1933). Istorinėje apybraižoje, pasiremiant archyviniais dokumentais, aprašomas jo gyvenimo kelias nuo gimimo Latežeryje, prie Druskininkų, iki mirties Valkininkuose.

Kan. Klemensas Maliukevičius palaidotas Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje.bottom of page