top of page

Kęstutis Kazimieras Girnius


Varėnos rajono savivaldybės nuotr.

2020 metais kasmetinę Adolfo Ramanausko-Vanago premiją Varėnos rajono savivaldybė skyrė filosofui publicistui Kęstučiui Kazimierui Girniui. Premija jam skirta už svarų indėlį užtikrinant objektyvios, pasvertos ir pagrįstos informacijos apie politinius įvykius sklaidą tiek sovietmečiu, tiek ir nepriklausomoje Lietuvoje, bei mokslinius tyrimus apie pokario rezistenciją.


K. K. Girnius gimė 1946 m. lapkričio 25 d. Niurtingene (Vokietija). Studijas baigė Harvardo universitete (JAV), 1977 m. Čikagos universitete apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją apie etines logikos problemas, 1978 m. dėstė filosofiją Čikagos Ruzvelto universitete. Vėliau savo darbą ir veiklą susiejo su Lietuva. Nuo 2007 m. dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Jis aktyviai reiškiasi Lietuvos viešojoje erdvėje komentuodamas politikos aktualijas, rašo filosofinius komentarus žurnale „Naujasis židinys – Aidai“, užsiima istoriniais-filosofiniais tyrinėjimais, iš kurių svarbiausiu laikytina knyga „Partizanų kovos Lietuvoje“. Šis solidus mokslinis darbas apie partizanų kovas Lietuvoje publikuotas dar išeivijoje 1987 metais, remiantis tuo metu prieinamais partizanų archyvais ir sovietiniais šaltiniais.


Nuo 1979 metų K. Girnius dirbo „Laisvės radijuje“, 1984–2003 metais buvo „Laisvosios Europos radijuje“ lietuvių redakcijoje korespondentu bei žinių tarnybos direktoriumi ir įnešė svarų indėlį kovoje už Lietuvos nepriklausomybę.

bottom of page