top of page

Knyga „Akimirka apsispręsti : Lietuvos žydų gelbėtojų istorijos“

Vitkus, Zigmas

Akimirka apsispręsti : Lietuvos žydų gelbėtojų istorijos. – Vilnius : Alma littera, 2023 (Vilnius : Petro ofsetas). – 183, [1] p.

XX a. viduryje, kilus Antrajam pasauliniam karui, buvo atverstas bene tamsiausias puslapis Europos, taip pat ir Lietuvos, istorijoje – Holokaustas. Naciai, nusprendę išžudyti visus žydus, pradėjo masinį šios tautos naikinimą. Dalis žmonių bendradarbiavo su naciais arba laikėsi pasyviai. Bet ne visi. Ši knyga – apie dalelę jų. Dvidešimt keturios tikros istorijos apie tuos Lietuvos gyventojus (ir svetimšalius), kurie, rizikuodami savo ir savo šeimos gyvybėmis, ne tik gelbėjo žydus, bet ir iki šiol neleidžia užgesti tikėjimui žmogumi ir nesavanaudišku jo gerumu.


bottom of page