top of page

Knyga „Baltosios Lokės knyga“


Autorė Elvyra Kučinskaitė


Iliustratorė Ieva Babilaitė


Baltoji Lokė sumanė parašyti knygą. Sėdėjo. Vaikščiojo. Gulėjo. Miegojo. Nebemiegojo. Galvojo. Nebegalvojo. Prisiminė. Pamiršo. Uodė orą. Žvelgė į tamsą. Galop pajuto, kad žodžiai ateina. Tada plačiai išskėtė letenas ir žodžius priglaudė. „Dabar jau galiu pradėti rašyti knygą!" – sušuko pagauta įkvėpimo. Ir parašė.


Knygos idėja autorei kilo susitikimuose su moksleiviais. Kartą paklausti, kokios knygos norėtų, vaikai atsakė: „Tokios, kurią galėtume skaityti kartu su savo tėveliais." Taip gimė knyga, skirta jaukiems namų, šeimos skaitymams.


Tai trumpos istorijos apie Baltąją Lokę, kupinos išminties, filosofinės gelmės, pasakojančios apie kasdienius, paprastus dalykus. Ši knyga padės vaikams pažinti ne tik knygos veikėjos, bet ir savo jausmus.


Apie knygos autorę: Elvyros Kučinskaitės knygoje darniai susitinka puiki literatūrinio stiliaus pajauta, saikinga, taupi kalba, kurioje įsitenka esmingiausios mintys. Apibendrintas, kiek abstraktus pasakojimas sukuria visuotinumo įspūdį, todėl skaitančiajam lengva tapatintis su veikėju ir atrasti sau svarbių dalykų. Elvyra Kučinskaitė nėra naujokė tarp rašančiųjų, ir jos profesionalus žodžio valdymas leidžia kalbėti apie gilius ir prasmingus dalykus bei nevienadienes vertybes. Knyga pasakoja apie tai, kaip įdomu pažinti save ir kitą, nebijoti būti vienumoje, kaip išmokti pastebėti paprastus ir gražius dalykus, išdrįsti būti kitokiam ir išmokti kitus priimti tokius, kokie jie yra.


bottom of page