top of page

Knyga „Dviese“

Jakubavičienė, Ingrida

Dviese : Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė : [modernybės vėjai ir lietuvių inteligentija]. – Vilnius : Alma littera, 2023 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 463, [1] p.

Remdamasi archyviniais dokumentais, publikuotais amžininkų atsiminimais, tarpukario periodika, istoriografija bei interviu su Smetonų ir Tūbelių šeimų artimaisiais, autorė knygoje „Dviese. Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė. Modernybės vėjai ir lietuvių inteligentija“ pasakoja seserų ir jų palikuonių likimus. S. Smetonienės ir J. Tūbelienės biografijas papildo gausi vaizdinė medžiaga, pirmą kartą skelbiamos nuotraukos iš privačių archyvų.


bottom of page