top of page

Ko negaliu užmiršti

Ko negaliu užmiršti: Ievos Turonienės atsiminimai ir tautosaka / sudarytojai Birutė Būrienė, Dainius Būrė. – Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2019. – 419, [2] p.; iliustr. + 1 CD.

Knygoje pateikiami I. Turonienės autobiografiniai pasakojimai ir jos užrašyta tautosaka. Ji vaizdingai aprašo savo gyvenimo detales bei daug skaudžių ir juokingų to meto įvykių. Iš rankraščių į knygą sudėti įdomūs prisiminimai apie kaimo, šeimos ir bendruomenės papročius, darbus, senuosius tikėjimus, buitį, lenkų okupaciją ir mardasaviškių priešinimąsi jai, Šv. Kazimiero draugijos veiklą, lietuviškus vaidinimus, kur I. Turonienė buvo nepamainoma artistė.

Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su I. Turonienės atliekamomis dainomis, giesmėmis, pasakojimais.


bottom of page