top of page

Kraštotyros darbai 2018 m.

Varėnos kraštas naujuose leidiniuose: literatūros apžvalga / parengė Elena Glavickienė – Varėna : Viešoji biblioteka, 2018. - (15 kn).

Varėnos rajonas Lietuvos spaudoje: [50 literatūros sąrašų] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018. – [352 įrašai].

Varėnos rajono bibliotekos spaudoje 2018 m.: [ 228 straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Joana Grigaitienė: lietuvių kalbos mokytoja, literatė, „Sidabrinės bitės“ 2018 m. laureatė: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Eitaras Kazimieras Krupovičius: Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, „Sidabrinės bitės“ 2018 m. laureatas: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus metraštis 2018 m. : [straipsnių kopijos, veiklos aprašymas] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas spaudoje : [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtukas spaudoje: [60 straipsnių kopijos] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius, 2018.

Adolfo Ramanausko-Vanago premija: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Juozo Dringelio gyvenimą ir veiklą pristatanti edukacinė programa: [ skaidrės, bibliografija, straipsnių kopijų segtuvas] / parengė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Perlojos Respublika spaudoje: [bibliografija] / parengė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018. – 9 p.

Liaudies menas Varėnos krašte: kryžiai, audiniai: [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Vladas Mironas (1880-1953): [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis (1873-1928) : [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

1917 m. rugsėjo 18-23 d. Lietuvių konferencija Vilniuje: [ konferencijos delegatai iš Varėnos krašto, straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Dailininkė Gražina Didelytė (1938-2007): [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Vydenių krašto gyvenimo atspindžiai periodiniuose leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“ (1926-1937): [straipsnių kopijos] / sudarė L. Cibulskienė, E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

Marija Valuckienė:žurnalistė: [straipsnių kopijos] / sudarė E. Glavickienė. – Varėna: Viešoji biblioteka, 2018.

bottom of page