top of page

Kūrybos taku

Česnulis, Vytautas

Kūrybos taku : [istorinių straipsnių rinkinys]. – Vilnius : [Ciklonas], 2021 (Vilnius : Ciklonas). – 375, [1] p.

Daugelio rašinių turinys susijęs su gimtuoju Varėnos kraštu. Knygai atrinkti visi rašiniai yra spausdinti įvairiuose periodiniuose leidiniuose.
bottom of page