top of page

Laisvės Vėjuos

Lee, Stacy

Laisvės Vėjuos [poezija].- [United States of America], [2019] ([Delta Graphics]).- 97 p.

Rinkinys „Laisvės Vėjuos“ yra brandžios asmenybės išgyvenimų ir apmąstymų poetinis pasaulis. Keliami gilūs klausimai: rudeniškos gamtos ir žmogaus ryšys, dvasinė akistata su savimi ir kitais, dvasinio nuskaidrėjimo pajautos, laisvės vėjuos elegiškų nuotaikų punktyrai (vienatvės, abejonių, netekties, ilgesio). Amžiaus brandoje nebelieka besąlygiško džiaugsmo, bet lyrinė-romantinė stilistika pakylėja vaizdus iki dangaus.


bottom of page