top of page

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904

Kaluškevičius, Benjaminas

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas].- Vilnius: Diemedis, 2014. – 672 p.

Šis leidinys yra 2004 metais „Diemedžio“ leidyklos parengtos ir atspausdintos knygos „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ tęsinys – antroji knyga. Joje įrašyti knygnešiai ir daraktoriai, apie kuriuos žinios surinktos po pirmos knygos išleidimo. Kai kurie asmenys iki šiol spaudoje nebuvo aprašyti. Apie juos informacija surasta tyrinėtojų nepanaudotuose Lietuvos archyvų ir bibliotekų rankraštynų dokumentuose. Tai asmenys, įkliuvę su draudžiama lietuviška spauda ir Vilniaus generalgubernatoriaus bausti administracine tvarka. Taip pat panaudoti knygnešių bei juos pažinojusių žmonių atsiminimai, atspausdinti užsienyje išleistose knygose ir periodikoje. Stengtasi suregistruoti knygnešių atminties vietas: palaidojimus, įvairius jiems pastatytus paminklus, paminklinius įrašus ir kt. Pateiktos žinios apie Varėnos rajone gimusius knygnešius.bottom of page