top of page

Liucijus Albertas Dringelis: darbų bibliografinė rodyklė, 1956-2020

Dringelis, Liucijus Albertas

Liucijus Albertas Dringelis: darbų bibliografinė rodyklė, 1956-2020. – Kaunas: Technologija, [2020]. – 66 p.

Leidinyje pateikiama Varėnoje gimusio žinomo architekto Liucijaus Alberto Dringelio autobiografija, jo projektuotų pastatų, statinių, paminklų sąrašas, chronologine tvarka (1956-2015) aprašyti mokslo darbai, projektai, planai, architektūros konkursai, publikacijos, skelbtos spaudoje ir internetinėje erdvėje, knygos, išvardintos konferencijos, kuriose skaityti pranešimai, visuomeninė veikla, parengtos recenzijos ir ekspertinė veikla, profesiniai apdovanojimai ir padėkos.


bottom of page