top of page

Mano žemė – Lietuva

Vasario 16 dieną Panaros kultūros centre vyko popietė „Mano žemė – Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Renginį organizavo Panaros bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Česnulevičienė ir kultūros centro direktorė Onutė Bubnelienė.


Skambėjo Lietuvos himnas, sveikinimo žodžiai: „Lietuvos valstybės atkūrimo diena – viena svarbiausių datų mūsų Tėvynės valstybingumo kelyje. Ši diena liudija apie iškiliųjų signatarų drąsą, primena apie nenumaldomą tautos ryžtą gyventi laisvai ir savarankiškai. Tegul 1918-aisiais suskambėjęs laisvės varpas primena apie lemtingą posūkį valstybingumo link, simbolizuojantį mūsų Tautos stiprybę ir pilietiškumą. Ši diena tepažadina kiekvieno mūsų širdyse įkvėpimą didžiuotis šalies istorine praeitimi, kovotojais už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Mylėkime ir saugokime savo Tėvynę, didžiuodamiesi tais, kurie dėjo mūsų valstybės pamatus.“


Vaikai skaitė Bernardo Brazdžionio, Maironio eilėraščius apie Lietuvą. Koncsrtavo Panaros etnografinso ansamblis. Vyko viktorina apie Lietuvą. Bibliotekoje veikė spaudinių paroda.

Panaros bibliotekos bibliotekininkė

Nijolė Česnulevičienėbottom of page