top of page

Marcinkonių šnektos tekstai

Marcinkonių šnektos tekstai / sudarė Asta Leskauskaitė.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.- 384 p.

Senieji pietų Dzūkijos kaimai keičiasi ir nyksta. Su jais traukiasi ir šnekta. Šis rinkinys turėtų paskatinti atidžiau pažvelgti į Marcinkonių ir aplinkinių kaimų šnekos unikalumą, turtingumą ir grožį. Įvadiniame straipsnyje aptariamos svarbiausios fonetikos, morfologijos, sintaksės ir kitos ypatybės, atspindinčios šios šnektos archajiškumą ir neišvengiamą kaitą; žodynėlyje aiškinamos skolinių ir specifinių žodžių reikšmės. Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su garso įrašais.bottom of page