top of page

Mūsų dėdė Juozas

Mūsų dėdė Juozas: Juozo Averkos tautosakos ir atsiminimų rinktinė, atsiminimai apie Juozą Averką.- Vilnius: [Petro ofsetas]: Vilniaus etninės kultūros centras, 2010.- 392 p.

Knygoje rasite Laimos Purlienės 1983 – 1997 m. užrašytus Juozo Averkos prisiminimus, pasakojimą apie pateikėją ir jo bendražygius bei folkloro judėjimą Lietuvoje, taip pat čia rasite dzūkiškų dainų rinktinę ir kitą tautosakos bei etnografijos medžiagą, kurią dar 1976 m. parengė Zofija Puteikienė, o vėliau gausiai papildė Laima Purlienė.
bottom of page