top of page

Namai, kurių negalima pamiršti

Kiekvienam mūsų gimtasis kraštas yra labai svarbus. Tai pats gražiausias ir širdžiai mieliausias lopinėlis visame pasaulyje. Tai vieta, kurioje mes gimėme ir augame. Gimtasis kraštas – namai, kurių negalima pamiršti, kurie palydi išeinant ir pasitinka grįžtant. Ir laukia grįžtančių…


Dubičiuose vyko bendruomenės ir kraštiečių šventė „Kur gimėm, kur augom“. Į dešimtą, jubiliejinę šventę susirinko ne tik vietiniai kaimo gyventojai, bet ir anksčiau čia gyvenę, ir tie, kuriems brangus ir artimas šis kraštas. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Dubičių Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje, kurias aukojo kunigas Jonas Naujokaitis. Pagerbti ir pasveikinti garbaus amžiaus sulaukę gyventojai: Janina ir Antanas Joniai, Janina Kaziukevičienė – 80 metų jubiliejaus proga, Regina Švedienė, Veronika Rekst, Bogdan Kostiv – 85. Kartu pasidžiaugti ir išsakyti šiltų ir gražių linkėjimų į renginį atvyko Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė, Seimo nario Juozo Baublio padėjėja Neringa Akulavičienė, Kaniavos seniūnė Ina Špakauskienė ir vyr. specialistė Janina Liutkevičienė, Dubičių ŽŪB „Kalnas“ vadovas Juozas Čepulinskas. Koncertinę programą susirinkusiems dovanojo Varėnos krašto muzikantai Juozas ir Vida, Varėnos kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Kadagys“ (vadovė Ramunė Butkienė). Aktorė, režisierė, dramaturgė, teatro pedagogė Inesa Paliulytė liudijo, kad čia gyvendama jau jaučiasi kraštiete, pasidžiaugė žmonių gerumu, ypatinga gamtos ramybe ir grožiu. Aktorė pristatė savo knygą „Laukimo pieva“, skaitė jos ištraukas. Knygą iliustravo jos dukra scenografė, kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė. Literatės Julija Jonienė ir Irena Malmygienė skaitė savos kūrybos eiles. Klausėmės jaunos dainininkės Karolinos Pavilonytės, senjorų Onutės ir Adolfo, Dubičių folkloro ansamblio „Lakštucis” ir Dubičių bendruomenės retro ansamblio „Neramios širdys“ atliekamų dainų. Pasakorė Vladzia Suchankienė pasakojo įdomią istoriją apie kaimynės viešnagę Amerikoje. Gražiausių sodybų šeimininkams Marytei ir Juozui Avižiniams, Vladzei Suchankienei ir Artūrui Jakavoniui įteikti Kaniavos seniūnijos padėkos raštai. Dubičių bendruomenės pirmininkė Regina Lukoševičienė eilėmis kalbėjo apie kaimo aktualijas, dėkojo visiems už bendrą šventę. Kraštietis Algirdas Pupkus atvežė medalių „10 metų bendrystei“, kuriuos padovanojome šventės dalyviams ir svečiams. Vaikai džiaugėsi galėdami dūkti ant batuto, už kurį dėkojame UAB „Kalnas“ vadovams Danai ir Juozui Čepulinskams. Dėkojame šaunioms šeimininkėms Reginai Bimbirinei ir Romai Grigelevičienei už skanų troškinį. Dėkojame rėmėjams: Varėnos rajono savivaldybei, Algirdui Pupkui, visiems renginio dalyviams. Iki kitų susitikimų!


Dubičių bibliotekos bibliotekininkė Regina Lukoševičienėbottom of page