top of page

Petronėlė Česnulevičiūtė

(1925–2011)

Humanitarinių mokslų daktarė, dramaturgė, literatūros istorikė ir kritikė. Gimė 1925 m. vasario 23 d. Perlojoje. 1949 m. baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, dėstė Šiaulių mokytojų institute. 1953–1963 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1963–1988 m. dėstė Vilniaus universitete.


Išleido studiją „Lazdynų Pelėdos kūryba“ (1962 m.), knygą moksleiviams „Vincas Krėvė“ (1976, 1982), knygas „Šimtas teatro mįslių“ (1974, 1985), „Dramos pasaulis“ (1996), „Daugiaveidis dramos gyvenimas teatre“ (1998) bei Perlojos Respublikos įkūrimo 80-čiui skirtą leidinį „Kovojanti Perloja, 1918–1923“. Be to parašė pjesių apie mokinių gyvenimą: „Kaltininkai“ (1959), „Jų pirmoji diena“ (1961), „O debesys plaukia ir plaukia...(1964), TV pjesę „Giesmė apie Strazdą (1963). Parengė V. Krėvės „Rinktinius raštus“ (3t., 1982). Petronėlė Česnulevičiūtė mirė 2011 m. gegužės 11 d. Palaidota Perlojos kapinėse.

bottom of page