top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Reading a Book in Balcony

„Biblioterapija“

Biblioterapija kaip skaitymas daro įtaką žmogaus psichikai, per ją ir fizinei žmogaus būklei.

Bendroji biblioterapijos įtaka yra per nusiraminimą, malonumą ir džiaugsmą, per pasitikėjimą savimi, suaktyvintą psichinę veiklą, asmeninį tobulėjimą asmenybės augimą.

bottom of page