top of page

Rokas Židžiūnas Židanavičius

(1895-1955)

Rašytojas.

Gimė 1895 m. gruodžio 5 d. Merkinėje. Baigė Merkinės pradžios mokyklą ir išmoko siuvėjo amato. 1913 m. emigravo į JAV. Pas M. Petrauską pasimokęs muzikos, keletą metų tarnavo JAV kariuomenėje orkestrantu. Dirbo lietuvių laikraščių redakcijose ir spaustuvėse.

Dar Merkinėje pradėjęs rašinėti į Vilniaus spaudą, R. Židžiūnas į kūrybinį darbą įsitraukė Bostone, dirbdamas „Keleivio“ spaustuvėje. JAV lietuvių periodinėje spaudoje rašytojas skelbė eilėraščius, poemas, kritikos straipsnius, apsakymus. 1915–1944 m. išleido satyros ir humoro rinkinius „Dainos, juokeliai, net linksta keliai“, „Juokdarys“, eiliuotą komediją „Meilės rykštė“, „linksmų eilių ir dainų“ rinkinį „Daug labų dienų“. Didžioji poeto kūrybos dalis liko periodikos puslapiuose. Jo tekstais dainų sukūrė žinomi lietuvių kompozitoriai M. Petrauskas, L. Ereminas, A. Bačiulis.

Mirė 1955 m. kovo 20 d.

bottom of page