top of page

Rūta Baškytė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR AM, VU Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos katedros lektorė.


vstt.lrv.lt nuotr

Gimė 1958 m. lapkričio 30 d. Varėnoje.

Veiklos pobūdis – saugomų ir rekreacinių teritorijų; aplinkos strateginis ir teritorinis planavimas; saugomų teritorijų steigimas ir veiklos organizavimas; teisės aktų projektų, susijusių su bendra kraštovaizdžio apsauga bei veiklos saugomose teritorijose rengimas; investicinių projektų rengimas, konsultavimas; aplinkos kontrolės organizavimas.

Daugiau kaip 50 mokslinių bei pažintinių straipsnių autorė.

bottom of page