top of page

Rūta Baškytė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR AM , VU Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos katedros lektorė.


vstt.lrv.lt nuotr

Gimė 1958 m. lapkričio 30 d. Varėnoje.

Veiklos pobūdis- saugomų ir rekreacinių teritorijų; aplinkos strateginis ir teritorinis planavimas; saugomų teritorijų steigimas ir veiklos organizavimas; teisės aktų projektų, susijusių su bendra kraštovaizdžio apsauga bei veiklos saugomose teritorijose rengimas; investicinių projektų rengimas, konsultavimas; aplinkos kontrolės organizavimas.

Daugiau kaip 50 mokslinių bei pažintinių straipsnių autorė.

bottom of page