top of page

Sekminės Dargužiuose 

Lengvas lietutis nesutrukdė šeštadienio popietę Dargužių kaimo gyventojams ir svečiams susiburti į tradicinę Sekminių šventę, kurią organizavo Dargužių biblioteka, Dargužių kaimo bendruomenė ir Dargužių amatų centras.


Sekminės – viena svarbiausių krikščioniškų švenčių, kurios metu minimas Šventosios Dvasios atsiuntimas. Sekminės dažnai vadintos piemenų švente. Piemenys gyvulius išpuošdavo iš berželių šakų, kitų žalumynų, gėlių nupintais vainikais. Tikėta, kad apvainikuotos karvės duosiančios daugiau pieno, todėl piemenėliai buvo apdovanojami. Iš susirinktų produktų, daugiausia kiaušinių, jie surengdavo sau vaišes – kepdavo kiaušinienę.


Prisiminę Sekminių papročius ir tradicijas, visi dalyviai buvo įtraukti į neeilinę edukaciją. Amatininkė Nijolė Stakėnienė mokė rišti paukštukus, iš šieno ir įvairiausių žolelių. Vaikai tuo metu piešė anglimi. Neužilgo Dargužių amatų centro kiemas pakvipo ant laužo kepama kiaušiniene, namine gira, sūriais, šviežia duona, pyragais. Valkininkų parapijos klebonas Almantas Kibirkštis palaimino vaišes, pasidžiaugė gražiu suėjimu ir tradicijų puoselėjimu.


Skambėjo Dargužių ir Perkūnkalnio bendruomenės dainos.

Sekminių šventės erdves puošė Mato Judicko medžio skulptūros, o amatų centre veikė dailininko Jono Daniliausko tapybos darbų paroda „Sekminių sapnas“.

 

Dargužių bibliotekos bibliotekinikė

Rimutė Gudonienė

bottom of page