top of page

Sigitas Tamulevičius

Habil. dr., prof.

Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos instituto direktorius.

Gimė 1955 m. gruodžio 2 d. Zervynų kaime, Varėnos raj.


1976 metais baigė Kauno Politechnikos institutą, radioelektronikos fakultetą;

1979 metais studijavo Maskvos inžineriniame fizikos institute, Kietojo kūno fiziką ir įgijo inžinieriaus – fiziko kvalifikaciją;

1984 metais apgynė daktaro disertaciją;

1994 – habilituoto daktaro disertaciją;

Nuo 1996 m. Profesorius, KTU Fizikos katedra;

Nuo 2001 m. KTU Fizikinės elektronikos Instituto direktorius;

Nuo 2002 m. Lietuvos MA narys-ekspertas;

2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas (kartu su bendraautoriais);

Europos medžiagotyros (EMRS) draugijos narys;

Leidyklos Institute of Physics (IOP) (žurnalai Condensed Matter Physics, Journal of Physics) recenzentas;

Žurnalo “Materials Science“ (Medžiagotyra) vyriausiasis redaktorius;

Europos Bendrosios programos FP5 programos ekspertas (2001), FP6 ekspertas (2003, 2004, 2005, 2006);

2004–2005 m. Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas;

2004 m. Projektų valdymo agentūros ekspertas.


Mokslinės veiklos sritys:

Vakuuminės ir plazminės technologijos (elektroninis, jonais aktyvuotas garinimas, plazminis purškimas), puslaidininkinių, metalinių ir dielektrinių plonų plėvių mechaninės, elektrinės ir optinės savybės , optinių interferometrinių metodų taikymas daugiasluoksnių struktūrų bei masyvių objektų deformacijų matavimams ir kontrolei, mikro ir nanostruktūros bei jų technologijos.

bottom of page