top of page

Tas kelias į Vilnių...

Rudokas, Jonas

Tas kelias į Vilnių... Kovų dėl mūsų sostinės metraštis.- Vilnius: Gairės, 2014.- 584 p.

J. Rudoko knyga „Tas kelias į Vilnių ...“, apimanti platų laiko diapazoną nuo Gedimino iki mūsų laikų, bet daugiausia vietos joje skirta tarpukariui. Knygoje apibendrinta gausi literatūros ir archyvų šaltinių medžiaga, išryškinant problemų šaknis ir priežastis.

Rašoma apie Vinco Uždavinio, Rapolo Mackonio veiklą.bottom of page