top of page

Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi atsakingas

Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi atsakingas: [dokumentinė apybraiža apie Dainavos partizanų vadus] / režisierė Rimutė Viniarskaitė. – [Druskininkai]: [S.n.], 2016. – 1 vaizdo diskas (DVD).

Filmas pasakoja apie rezistencinio laikotarpio metu Dainavos apygardai vadovavusius partizanų vadus (Juozas Vitkus-Kazimieraitis, Domininkas Jėčys-Ąžuolis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Benediktas Labėnas-Kariūnas, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis, Vincas Daunoras-Ungurys), jų biografijas, prisiminimus ir liudijimus.bottom of page