top of page

Trylika Anzelmo Matučio dedikacijų

Minint vaikų poeto Anzelmo Matučio 100-ąsiais gimimo metines, norisi skaitytojams trumpai pristatyti vieną rankraštį apie mūsų kraštui artimą poetą.


Prieš aštuonerius metus Varėnos viešoji biblioteka gavo dovanų iš žinomos kalbininkės, habil. dr., profesorės Aldonos Paulauskienės – jos knygą „Autobiografinės knygos IV tomo pirmoji dalis su perrašytais Anzelmo Matučio laiškais: rankraščio teisėmis“ (Vilnius, 1996–2014).


Aldonos Paulauskienės rankraštyje yra daug įdomių faktų apie poeto šeimą, kūrybą, gyvenimą Alytuje ir Pauosupės kaime (Varėnos r.) suręstą namelį Drevę, bičiulius, pomėgius, turtingą vidinį pasaulį, išgyvenimus, jausmus, dokumentinio filmo apie A. Matutį kūrimo užkulisius ir kt.


Profesorei „Anzelmas Matutis buvo ne tik pripažintas vaikų poetas, bet ir mokytojas, Alytaus mergaičių gimnazijoje dėstęs literatūrą ir kalbą, ir įdomus žmogus, su kuriuo siejo nuoširdi draugystė iki jo išėjimo anapus, o gal net iki dabar, nes prisiminimai – žmonių dvasinio gyvenimo tąsa“. Autorė prisimena paskutinę lietuvių kalbos pamoką, mokytojo atsisveikinimo dovaną – Kosto Korsako straipsnių rinktinę su įrašu: „Aldonai Platūkytei, XI klasės mokinei, buvusiai literatų būrelio pirmininkei“, įteikta mokinei mokyklos baigimo dieną. Su įmantriu poeto parašu ir rašalo tiškalu. „Tas tiškalas man primena atsisveikinimo ašarą. Bet iš tiesų tai buvo mūsų tikrosios draugystės pradžia“, – pasakoja Aldona. A. Matučio ir A. Paulauskienės susirašinėjimas tęsėsi iki pat poeto mirties, vienas kitam siųsdavo ne tik laiškus, bet ir savo knygas. Poetas yra žinomas kaip gražių dedikacijų autorius, todėl mielai jomis dalinamės. Trylika A. Matučio knygų, dedikuotų A. Paulauskienei, saugoma Varėnos viešojoje bibliotekoje.


Varėnos viešosios bibliotekos Informacinių išteklių skyriaus

bibliotekininkė Daiva Armonienė


P. S.

Taip pat Varėnos viešojoje bibliotekoje yra Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus leidinys „Gyvenimas naujas knygas jo vėl varto“: Anzelmo Matulevičiaus-Matučio 80-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos medžiaga“ (Alytus, 2003).

Saugomas „Poezijos pavasarėlių“, vykusių 1985–2021 metais Pauosupėje prie A. Matučio Drevės, archyvas. Jame – renginių programos, jaunųjų literatų konkursiniai eilėraščiai, laureatų pavardės, reklaminė medžiaga, straipsniai apie įvykusius renginius, nuotraukos.

Kraštotyros darbai: „Anzelmo Matučio laiškai, rašyti poetui Martynui Vainilaičiui“ (1987), „Perloja, jos tautosaka. A. Matučio namelis Pauosupyje“ (1985–1986), „A. Matutis ir varėniškiai“ (1987).bottom of page