top of page

Vai toli girdėc…

Paulaitis, Vytautas

Vai toli girdėc… : iš Marcinkonių praeities. – Vilnius : Petro ofsetas, 2023. – 143, [1] p.

Architektas, paminklosaugininkas Vytautas Paulaitis apžvelgia Marcinkonių kaimo raidą nuo maždaug XX a. vidurio iki mūsų dienų. Dėmesio centre – istorinės permainos ir vietinių žmonių likimai: sunkus gyvenimas pokario metais, tremtys į Sibirą, dalies gyventojų perkėlimas į šiaurės Lietuvos kolūkius, kur, ištrėmus ūkininkus, trūko dirbančiųjų . Prisimenami krašto šviesuoliai, mokytojai, taip pat bendruomenės išsaugotos tradicinės gyvensenos ypatumai: darbai ir šventės, papročiai ir įpročiai, santykiai su kaimynais ir naujakuriais (daugiausia – kitataučiais). Pateikiama įdomių pastebėjimų apie vietinių žmonių būdą, ypatingą jų santykį su gamta, mišku, gyvybingą dainavimo tradiciją.


bottom of page