top of page

Vilniui – 700

Lietuva šiais metais švenčia jubiliejinius 700-uosius sostinės Vilniaus metus. Pilvingių bibliotekos skaitytojai vaikai šia proga dalyvavo piešinių konkurse ir surengė parodą „Vilnius – Lietuvos sostinė“. Vaikai piešiniuose vaizdavo miesto architektūrą: Gedimino pilį, televizijos bokštą, Trijų Kryžių kalną, Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką. Visų dalyvių piešiniai spalvingi, atspindintys istoriją ir pilietiškumą. Bibliotekininkė visiems dalyviams įteikė dovanėles ir paragino perskaityti legendą apie Vilniaus įkūrimą, Balio Sruogos „Giesmę apie Gediminą“.


Pilvingių bibliotekos bibliotekininkė

Ona Jauneikienėbottom of page