top of page

Vilnius–Baku: kultūrų tiltai ir dialogo meridianai

Gamzajevas, Mahiras

Vilnius–Baku: kultūrų tiltai ir dialogo meridianai = Vilnüs–Baki: mǝdǝniyyǝt körpülǝri vǝ dialoq meridianlari : kultūrologiniai straipsniai, istorinė publicistika, politologiniai užrašai, dokumentinės apybraižos, pokalbiai ir esė. – Vilnius : Žara, 2020. – 516 p

Tai ne vienerius metus rašytų ir įvairiu metu Lietuvos spaudoje bei literatūriniuose leidiniuose spausdintų Mahiro Gamzajevo kultūrologinių, istorinių, meninių, publicistinių, eseistinių ir kitų dokumentinės lituanistinės pakraipos straipsnių rinkinys. Net du knygos skyriai skirti žymaus rašytojo ir visuomenės veikėjo Vinco Krėvės ryšiams su azerbaidžaniečių kultūra. Jo ryšiai su Azerbaidžanu buvo tiek glaudūs, reikšmingi ir įvairiapusiai, kad rašytojo kūrybinis ir idėjinis palikimas tapo ne tik neatskiriama Lietuvos ir Azerbaidžano kultūrinių ryšių, bet Rytų ir Vakarų civilizacijų dialogo bei pasaulinio kultūrinio palikimo dalimi.


bottom of page