top of page

Virgilijus Monsevičius

(1953–2008)

Entomologas, laukinių bičių tyrėjas, buvęs ilgametis Čepkelių rezervato tyrimų skyriaus vedėjas.

Gimęs 1953 m. birželio 8 d. Panevėžyje, vidurinę mokyklą baigė Kuršėnuose. 1972–1976 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete. Jį baigęs, įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. Tais pačiais metais jaunas diplomuotas miškininkas pradėjo eiti vyresniojo biologo pareigas Čepkelių rezervate. Šiam Lietuvos kampeliui jis atidavė visą širdį, čia nesiblaškydamas dirbo iki gyvenimo pabaigos. Visada buvo paprastas ir kuklus, santūrus, geraširdis, geidė įdėmiau žvelgti į savo krašto gyvosios gamtos turtus.


Labiausiai vertintinas ir laikytinas svarbiausiu V. Monsevičiaus spausdintas darbas Lietuvos laukinių bičių sąrašas su duomenimis apie jų paplitimą ir bionomiją (leidinyje Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys, 1995, 144 p., anglų k.). Darbas aktualus Lietuvai tuo, kad šalis ėmėsi įgyvendinti tarptautinės Biologinės įvairovės konvencijos reikalavimus. V. Monsevičiaus leidinys buvo pirmasis išsamus darbas apie vienus iš biologinių išteklių – bestuburius. Remdamasis išsamiais savo tyrimais V. Monsevičius leidinį paskyrė laukinių bičių faunai (322 rūšys), jos ištekliams, šių vabzdžių gyvenimo būdui, paplitimui, kartografavo visų rūšių radavietes, sudarė net 317 žemėlapių pagal administracinius rajonus ir tarptautinį UTM tinklelį.


1998 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos laukinės bitės“, paskelbė virš 20 mokslinių straipsnių Lietuvos ir pasaulio leidiniuose. Tai tik dalis jo nuveiktų darbų. Visi jo tyrimų duomenys įrašyti kompiuterinėje duomenų bazėje, kurioje yra apie 40 000 įrašų.


Dalyvavo sudarant Lietuvos raudonąją knygą (antrąjį leidimą 1992 m., trečiąjį – 2007 m.). Aprašė net 18 ir 12 atitinkamai saugotinų arba labai retų bičių rūšių, pateikė spalvotus jų piešinius, paplitimo žemėlapius-schemas.


Paskutinius 10 metų V. Monsevičius Čepkelių rezervate pagal paties sukurtą metodiką vykdė nuolatinius laukinių bičių stebėjimus. Nuo balandžio iki lapkričio jis kiekvieną pirmadienį anksti ryte išvažiuodavo surinkti gaudyklėse esančių bičių. Bitės buvo gaudomos 17 skirtingų biotopų vietose, išdėstytose rezervato 11 227 ha teritorijoje. Grįždavo vėlai vakare. Likusiomis dienomis palinkdavo prie binokuliaro, kad apibūdintų ką pagavo, sudėtų į kolekciją, įrašytų į duomenų bazę.


V. Monsevičius buvo įžvalgus gamtosaugininkas. Savo pasiūlymais skatino mąstyti, atidžiai žvelgti į bet kurį reiškinį, ištirti jį nuodugniai.


Virgilijus Monsevičius mirė 2008 m. kovo 7 dieną. Amžinam poilsiui atgulė Marcinkonių kaimo kapinėse po šimtametėmis pušimis.

bottom of page