top of page

Vytautas Kuklys

(1942-11-02–2017-11-05)

Varėnos rajono politinis bei visuomenės veikėjas

2017 m. spalio 10 d. Vietos savivaldos dienos proga Vytautas Kuklys už išskirtinius nuopelnus Varėnos kraštui bei savivaldai apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui".


Vytautas Kuklys gimė 1942 m. lapkričio 2 d. Salų kaime, Jakėnų seniūnijoje, Varėnos rajone. 1961 m. baigė Vilniaus geležinkelių transporto technikumą, įgijo kelių ir tiltų statybos ir eksploatacijos techniko specialybę. Dirbo AB „Trobesiai“ direktoriumi. Vadovaudamas akcinei bendrovei „Trobesiai", prisėdėjo prie istorinę vertę turinčio Merkinės kryžių kalnelio, kuris įamžina Lietuvos rezistencinių kovų atminimą, tvarkymo bei koplyčios statybos. Atkūrus Nepriklausomybę, jis reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos vietos savivaldos kūrimo ir stiprinimo bei vietos savivaldos principų įtvirtinimo Varėnos rajono savivaldybėje. Septyniolika metų (1995–2012) V. Kuklys buvo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariu, septynerius metus (1993–2000) – rajono Valdybos nariu. V. Kuklys buvo Savivaldybės tarybos Teisėtumo, asmens ir turto apsaugos komiteto pirmininku, vėliau Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų, Kontrolės komitetų nariu, nuo 2003 iki 2011 metų – Administracinės komisijos prie Varėnos rajono savivaldybės tarybos pirmininku. Jis aktyviai dalyvavo sprendžiant Savivaldybei bei rajono gyventojams aktualius klausimus. Ypatingai daug dėmesio skyrė komunalinių paslaugų teikimo problemoms spręsti, gyventojų patiriamai finansinei naštai mažinti. Itin aktyviai prisidėjo sprendžiant rajono teisėsaugos problemas, skatino aktyvų savivaldos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

Nuo 2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario Algio Kašėtos padėjėjas. Daugiau nei keturiolika metų (2000–2015) dirbdamas Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėju, savo kruopštumu, atidumu ir mokėjimu įsigilinti į besikreipiančių gyventojų rūpesčius jis pelnė miesto ir kaimo gyventojų pasitikėjimą ir pagarbą. Dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus veikloje. 2008 m. minint Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus dvidešimties metų jubiliejų, jis buvo apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos padėkos raštu už nuopelnus Lietuvai.


V. Kuklys mirė 2017 m. lapkričio 5 d. Varėnoje.

„Vytautą Kuklį pažinojome kaip tikrą valstybininką, visą gyvenimą sąžiningai dirbusį Varėnos kraštui. Visuomet aktyvų, pilną iniciatyvų ir energijos, kompetentingą, patikimą, itin atsakingą, reiklų sau ir kitiems. Jis buvo didelis mūsų rajono patriotas. Toks jis buvo iki savo sielos gelmių, bet tuo pačiu tai buvo labai šiltas ir geras žmogus,“ – taip nekrologe apie V. Kuklį rašė rajono meras Algis Kašėta (Merkio kraštas. – 2017, lapkr.7, p. 3).

bottom of page