top of page

Zigmas Barysas

(1897–1959)

JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas.

Gimė 1897 Maksimonyse (Varėnos r.) 1913 m. išvyko į JAV, po Pirmojo pasaulinio karo baigė farmacijos koledžą ir dirbo vaistininku Bostone.


Parašė daug straipsnių medicinos, higienos, farmacijos klausimais lietuvių spaudoje. Aktyviai veikė lietuvių darbininkų susivienijimo ir kitose organizacijose. Antrojo pasaulinio karo metu buvo Pagalbos teikimo Lietuvai komiteto sekretoriumi. Mirė 1959 m. vasario 27 d. Bostone.

bottom of page